Rahim Ağzı Kanseri

Pazartesi, Eylül 29th, 2008 | Sayı 3

Hazırlayanlar:

Dr.Filiz AYLA

Hemşire Elif SOYCAN

HPV ve RAHİM AĞZI KANSERİ

Kanser kelimesinin hepimiz için tehdit içeren bir yankısı var. Bu yazımızda kadınlara özel bir kanser türünden söz etmek istiyoruz; serviks kanseri başka bir deyişle rahim ağzı kanseri. Amacımız akademik bir açıklamadan çok kendimizi korumak için işimize yarayabilecek bilgileri paylaşmak.

Rahimin bir parçası olan rahim ağzı, diğer adıyla serviks; rahimin vajinaya/hazneye bağlanan kısmıdır. Bu bölgenin bir geçiş yeri olduğunu düşünebiliriz. Örneğin, adet kanaması rahim iç dokusunda oluşur ve rahim ağzının ortasındaki incecik küçük kanaldan vajinaya oradan da vücudumuzun dışına çıkar. Cinsel ilişki sırasında vajinaya bırakılan spermler yine bu kanaldan rahime geçerler. Doğum sırasında bebek rahim ağzının genişleyip uzayarak vajinaya doğru ilerlemesiyle doğar.

Diğer yandan rahim ağzının bazı koruyucu işlevleri de vardır. Gebelikle birlikte bu kanalda salgı artışı ve yoğunlaşması rahime giriş çıkışı kapatan bir tür “tıkaç” oluşturur. Hatta bunu her doğum yapan kadın “nişan geldi” ifadesiyle hatırlayacaktır. Doğum başladığında bu özel yapı yerinden ayrılıp vücudun dışına akar. Ayrıca rahim ağzının hücre yapısı ve salgıları vajinadan rahime geçebilecek bakteri virüs gibi bedenimize zarar verebilen mikro organizmaların geçişini de zorlaştırır. Bu koruyucu işlevi, öncelikle mikroorganizmalarla karşılaşacak bölge olarak rahim ağzı için bazen dezavantaj da sayılabilir.

Rahim ağzı kanseri bir zamanlar kadınlarda en sık görülen kanserler arasındayken hücresel inceleme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu sıklık azalmıştır.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığının 1999 verilerine göre kadınlarda en sık tespit edilen dört kanser meme, mide, yumurtalık ve deri kanserleridir. Rahim kanseri ise bu sıralamada yedinci sıradadır.

Ancak ülkemizde kayıt anlayışının yokluğu ve kayıt sistemlerinin yetersizliği nedeniyle gerçek verilere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle tüm vakaların tespit edilebildiğini düşünmüyoruz. Bizi bu düşünceye iten diğer durum ise kadınların bedenlerinin birçok yerindeki sorunu kolayca ifade edebilirken, genital bölgeleriyle ilgili konularda sağlık hizmeti almaktan ve sonuca ulaşmak için kesin adımlar atmaktan uzak durmalarıdır. Bu durum belki de sorunların oldukça geç dönemlerde fark edilmesine hatta bazen tanımlanamadan kalmasına yol açmaktadır.

Dünyada rahim ağzı kanseri nedenleri arasında cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV (Human Papilloma Virüs) en büyük orana (%70 civarında) sahiptir. 100 civarında tipi olan HPV nin 16. ve 18. tipleri bu hastalıktan sorumludur. Hemen burada HPV enfeksiyonu ile HPV kaynaklı kanserin ayırt edilmesi gerektiğini belirtelim.

HPV, cinsel birleşme sırasında, hatta genital derilerin teması yoluyla da geçebilir. Diyebiliriz ki cinsel aktif (cinsel hayatı olan, cinsel birleşme/ilişkide bulunan) her kadının bu virüsle karşılaşma riski vardır. Daha net tanımlarsak; virus, cinsel birleşme sırasında hastalık taşıyan dokudan ya da cinsel salgıdan sağlıklı dış deriye ve iç deriye bulaşır. Cinsel salgı erkekte meni kadında vajina salgısıdır ve bulaşabileceği deri de mukoza denilen vajinanın, makatın ve penisin içinde bulunan ince parlak iç deridir ve genital bölgeyi saran dış deridir.

HPV nin bazı tipleri (tip 6 ve tip 11) genital bölgede (genital organları çevreleyen bölge) siğillere neden olur. Bu siğiller genital bölgede, anüs (makat) çevresinde görülebilir ve kalçalara yayılabilir.

Rahim ağzı kanserinden şüpheleneceğimiz belirtiler,

* Olağan adet kanaması dışında, görülen kanamalar ya da kanamalı akıntılar ve
* menopozdan sonra ya da cinsel ilişkinin hemen ardından oluşan kanamalardır.

Bu belirtiler tehlikeli bir dönemde olabileceğimizi gösterir. Çünkü hastalığın başlangıç evrelerinde genellikle belirti görülmez. Bu tür durumlarda vakit geçirmeden hekime başvurulması gerekir.

Ayrıca;

* Sigara gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımı ile kötü beslenme gibi vücut direncini düşüren durumlar,
* Çok sayıda cinsel eşle ya da riskli(birden fazla eşi olan) cinsel eşle birlikte olmak,
* Bedensel yetişkinlik öncesinde cinsel etkinlik, evlilik, gebelik (ki henüz hormonlar ve vücut kendini koruma mekanizmalarını geliştirmemiştir).
* Menarşdan (ilk adet kanaması) sonraki bir yıl içinde cinsel ilişkide/birleşmede bulunmak,
* Başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık almış olmak ya da HIV + olmak,

Rahim ağzı kanserine yol açabilecek riskli davranışlar/durumlar arasında sayılabilir.

Cinsel aktif kadınların yaklaşık % 80’i yaşamlarının bir anında, HPV tiplerinden biriyle karşılaşmaktalar. Ancak bağışıklık sistemimiz HPV enfeksiyonlarının çoğuyla başa çıkabilmektedir. Bazen de tespit edilen enfeksiyonlar tedavi ile geriletilebilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. İşte tam bu noktada nasıl tespit edileceği yani tanı yöntemi önem kazanıyor.

Basit, kolay, acısız ve doğru sonuç veren/güvenilir bir testten söz etmek istiyoruz; Pap Smear testi. Bu, bir tür hücre inceleme testidir. Pap Smear testi jinekolojik muayene sırasında yapılır. Kadın muayene pozüsyonunda iken spekülüm adı verilen bir muayene aleti ile vajinaya girilir ve rahim ağzı görülür. Pap smear çubuğu ya da fırçası rahim ağzına sürülerek dokülen hücreler alınır. Bu örnek incelenerek rahim ağzının hücre yapısı, hormon durumu ya da enfeksiyon hakkında bilgi sağlanır.

Pap-smear testini yaptırmak için en uygun zaman; adet (kanama) bitiminden 3-5 gün sonrasıdır. Bu test yapılmadan en az 3 gün öncesinden vajinaya herhangi bir şeyin (tampon, vajinal ovül (fitil), spermisid, kadın kondomu gibi) girmemiş olması gereklidir. Aynı şekilde 3 gün öncesinden cinsel ilişkide bulunmamak gereklidir.

Pap-smear testinde, normalden farklı olan hücreler dışında, rahim ağzı kanserini ya da prekanseröz (kansere dönüşebilen) hücreleri tanımlayıcı anormal hücreler aranmaktadır.

Anormal Pap Smear testi sonucu her durumda “kanser” anlamına gelmez.

Anormal Pap Smear testine neden olan durumlar:

* Mantar enfeksiyonları
* Bakteri ya da virüs enfeksiyonları
* Gebelik, düşük gibi durumlar
* Vucudumuzdaki hormonal değişiklikler
* Genital siğillere neden olan HPV tipleri
* Kısa süre önce cinsel ilişki (2-3 gün)
* Kısa süre önce vajinanın yıkanması-vajinal duş (ki bu uygulama vajinal mantarlara yol açabildiği için ASLA önermiyoruz)

Pap Smear testinizin sonucunda ya “negatif” yazacaktır ki bu olması gereken sağlıklı durumdur. Ya da CIN1, CIN2, CIN3 diye bulguların(incelenen hücrelerin yapısı) seviyeleri sınıflanmış olacaktır.

CIN1: Hafif derecede anormal rahim ağzı hücresi demektir. Bu durumdaki kadınların yarısından fazlasında anormal hücreler zamanla kendiliğinden kaybolur ve tedaviye gerek duyulmaz. 1/3 ünde sonraki testlerde de aynı sonuç görülür. Yaklaşık 1/10 unda CIN3 e ilerleme görülür ve sadece 1/100 inde yayılan bir kansere dönüşür. Bu nedenlerle bu sonuçla karşılaşıldığında sık aralıklarla izlenmesi ve gerekiyorsa tedaviye geçilmesi gerekir.

CIN2: Orta derecede anormal rahim ağzı hücreleri demektir. Bu grubun 2/5 inde gerileme görülebilir. Hemen hemen 1/3inde sonraki testlerde de aynı sonuç görülür. 1/5 inde CIN3 e ilerleme olur ve 5/100 inde yayılan kansere dönüşür. Bu gruptaki kadınlara hemen tedaviye başlanır ve izlenir.

CIN3: Yüksek derecede anormal rahim ağzı hücreleri demektir. Bu grubun 1/3 inde gerileme görülebilir. Yarısından fazlasında sonraki testlerde de aynı sonuç görülür. 12/100 sinde ise yayılan kansere dönüşür. Bu sonuca sahip kadınların tümüne tedavi başlatılır, böylece rahim ağzı kanseri gelişme olasılıklarını azaltmak için anormal alan ortadan kaldırılabilir. (oranlar TTB nin Sürekli Sağlık Eğitimi Dergisi 2004 sayı 1 den alınmıştır)

Pap Smear testi ile HPV enfeksiyonlarının neden olduğu kansere karşı erken tanı ve önlemle koruyuculuk sağlamış oluruz. Ancak küçük de olsa bir grup rahim ağzı kanseri var ki bunlar HPV kaynaklı değil ve daha önemlisi rahim ağzının vajinaya bakan dış yüzeyinde yer almıyorlar. Bu durumda iç kısımda yer alan bu kanser türünün pap smear ile saptanma olasılığı çok düşüktür. Çünkü hatırlarsak, Pap smear testi rahim ağzının vajinaya bakan kısmındaki hücre döküntülerinin alınıp incelenmesidir. İşte jinekolojik muayenede bu tür kanserden şüphelenirse biyopsi denilen farklı bir araştırma testi ve/veya bazı kan testleri yapılmalıdır. Neyse ki bu kanser türleri rahim ağzı kanserlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Pap smear testi ile takibe 18 yaşından sonra ya da cinsel etkinlik başlamışsa 18 yaşından önce başlanmalıdır. 25- 35 yaş arası kansere dönüşebilecek hücre tipini saptamak mümkündür. Farklı ülkelerde bu testin sıklığı ile ilgili farklı uygulamalar vardır. Bu aralıklar gelişmiş ülkelerde 6 ay ile 1 yıl arası değişirken düzenli jinekolojik muayene olan (yılda bir) ve üst üste 3 testi normal çıkan kadınlarda test sıklığının 2-3 yılda bire düşürülmesi genel kabul görmektedir. Bize dönersek, düzenli jinekolojik muayenelerin pek ciddiye alınmadığını ve kadınların da kendilerini bu konuda kendilerine karşı pek sorumlu hissetmediğini görüyoruz. Biz biraz korkutarak da olsa “rahim ağzı kanserinden kaçınmak için yılda bir test yaptırın” demeyi tercih ediyoruz.

Başka önemli bir soru, menopozdan sonra da testler devam edecek mi olmalıdır. Kuzey Avrupa ülkeleri ile ABD de testlerin menopoz sonrası da devam etmesi önerilirken 70 yaşına gelmiş bir kadında son 3 testi normal sonuç vermişse devam edilmemesi tercih edilmektedir. Türkiye’de bu konuda standartlaştırılmış bir uygulama ve sağlık politikası yoktur. Ancak bilgilerimiz, menopozdan sonra da devam edilmesi şeklinde bizi yönlendiriyor.

Hemen burada bir talebi dile getirmek isteriz. Aslında erken tanı ve erken müdahale şansı veren ve bir koruyucu sağlık hizmeti sayılabilecek Pap-Smear testinin ücretsiz koruyucu sağlık hizmetleri arasında girmesi kadın sağlığı açısından önemli ve gereklidir. Aynı zamanda da bir sağlık hakkıdır.

HPV enfeksiyonu, hem kadında hem de erkekte görülür. HPV kaynaklı kanser ise erkeklerde çok nadiren peniste görülebilir, esas olarak kadınlarda rahim ağzı kanseri olarak ortaya çıkar.

HPV enfeksiyonu ve HPV kaynaklı rahim ağzı kanseri riskine karşı, tek korunma önlemi kondom/ prezervatif/kılıf kullanımıdır. Kondom, tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tek ve ilk korunma aracıdır. Ancak bu virüsün bulaşma yolları arasında hastalıklı deri ile sağlıklı deri teması da olduğundan kondom kullanılmasına rağmen kondomdan açıkta kalan dokulardan bulaşma olabilir. Kısacası hiç kimse tam korunmayacaktır.

Kondom sağlık ocaklarından ücretsiz temin edilebilir. Ayrıca eczanelerde satılmaktadır ve bazen işporta tezgâhlarında da kondom satıldığını görebiliriz. Her durumda güneşte kalması, fazla sıcağa maruz kalması ve son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir (genellikle üretim tarihi yazılır ve son kullanma tarihi üretimden 5 yıl sonradır).

Son olarak rahim ağzı kanserinden korunmak için yeni diyebileceğimiz bir yöntemden söz etmek istiyoruz; rahim ağzı kanseri aşısı.

Rahim ağzı kanseri aşısı, HPV tip 16 ile 18 ve genital siğil oluşturan tip 6 ile tip 11’ e karşı bağışıklık kazandırmaktadır. Aşının oluşturduğu bağışıklığın yaklaşık 10 yıl sürdüğü aşı üreticileri tarafından belirtiliyor. Aşılama için en uygun zaman 9-12 yaş arasıdır. Çünkü beden hiçbir HPV türü ile karşılaşmamıştır ve risk alınmamıştır. Ve bağışıklık sistemi en yüksek yanıt verebilecek durumdadır. Bu dönemde yapılan aşılamalarda koruyuculuk %100 oranında olmaktadır. Aşılanma yaşı ilerledikçe koruyuculuk da azar azar düşmektedir. 26 yaşından sonra aşının koruyuculuğu etkili seviyenin altında kalacağından bu yaştan sonra aşılama yararsızdır diyebiliriz.

Rahim ağzı kanseri aşısı, Türkiye de dahil olmak üzere 80′den fazla ülkede sağlık bakanlıklarınca ruhsatlandırılarak piyasaya verilmiştir. Aşının tek perakende satış fiyatı 250 YTL civarındadır. Üç doz şeklinde uygulanması gerekmektedir. Kısaca aşılanmak isteyen kadınlara ya da kızlarını aşılamak isteyen ailelere maliyeti 750 YTL dir. Bir yana sağlığımızı ve rahim ağzı kanserinden korunmayı diğer yana ise maliyeti koyduğumuzda bunu az görebiliriz. Ancak Türkiye’de bu maliyet bile brüt asgari ücretten fazladır.

Oysa söz konusu aşı, Amerika, Avustralya ve Avrupa’daki birçok ülkede zorunlu aşı programı kapsamına alınmıştır.

Size sonuç olarak dünyada her yıl şu kadar kadın bu hastalıktan ölüyor demeyeceğiz, çünkü kendimiz ya da sevdiklerimiz hastalandığımızda nüfusun %70 inin ya da %05 inin bu hastalığa yakalanıyor olması bizi teselli etmiyor. Ama belki alınabilecek her önlemin alınmış olması birazcık içimizi ferahlatabilir.

Buradan da yola çıkıp diyoruz ki; kız çocuklarına 9-12 yaş arasında rahim ağzı kanserinden koruyucu aşı, rutin aşılama programına alınıp ücretsiz uygulanmalı ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alınmalıdır. Bu bir sağlık hakkıdır.

Pap Smear testi

Vagina: Vajina Uterus: Rahim Cervix: Rahim ağzı

188 Yorum to Rahim Ağzı Kanseri

Harvey
Ağustos 16, 2014

hick@weede.whittaker” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

christian
Ağustos 18, 2014

servicing@backbone.persuasive” rel=”nofollow”>.…

good info!!…

claude
Ağustos 19, 2014

evegeni@waving.entrance” rel=”nofollow”>.…

good….

christian
Ağustos 22, 2014

reconstruction@cinq.unfrocking” rel=”nofollow”>.…

спасибо!…

david
Ağustos 22, 2014

encroached@nonsegregated.capeks” rel=”nofollow”>.…

good info!!…

warren
Ağustos 23, 2014

hardy@apparition.fruit” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…

homer
Ağustos 23, 2014

rosenmueller@ghana.carolinians” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

Adrian
Ağustos 23, 2014

rosebush@lana.gaskets” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Steven
Ağustos 23, 2014

bustin@usages.kiang” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

Norman
Ağustos 23, 2014

outposts@kaminsky.worship” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…

fernando
Ağustos 23, 2014

whyfores@eternal.marsden” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…

Lawrence
Ağustos 23, 2014

restricted@titches.orlando” rel=”nofollow”>.…

hello!!…

ray
Ağustos 23, 2014

landis@benched.crook” rel=”nofollow”>.…

good info!…

Kent
Ağustos 23, 2014

colorless@buttons.benington” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….

joel
Ağustos 24, 2014

geese@agricolas.solitude” rel=”nofollow”>.…

good….

Joe
Ağustos 24, 2014

masterful@accompany.humiliatingly” rel=”nofollow”>.…

сэнкс за инфу!…

julius
Ağustos 24, 2014

piracy@estimating.blossoms” rel=”nofollow”>.…

good info!!…

Randall
Ağustos 26, 2014

psychotherapeutic@are.compulsive” rel=”nofollow”>.…

good….

bob
Kasım 17, 2014

treasured@fierceness.scooping” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…

Javier
Kasım 17, 2014

lion@glossy.handspikes” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…

George
Kasım 18, 2014

drowns@screening.business” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

sidney
Kasım 18, 2014

arraigned@edythe.trikojus” rel=”nofollow”>.…

tnx….

joshua
Kasım 18, 2014

dank@rca.durante” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

Gerard
Kasım 19, 2014

overtly@dew.leaders” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…

Evan
Kasım 19, 2014

brownish@disengage.despondency” rel=”nofollow”>.…

good….

Darrell
Kasım 19, 2014

triol@me.sweep” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

leroy
Kasım 19, 2014

rockfork@ahm.korngold” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

marion
Kasım 20, 2014

appropriately@carvings.glees” rel=”nofollow”>.…

good info….

leslie
Kasım 20, 2014

masson@unwomanly.beckoned” rel=”nofollow”>.…

good….

guy
Kasım 20, 2014

deveys@doves.annoy” rel=”nofollow”>.…

tnx!…

Casey
Kasım 20, 2014

aimo@gouging.hicks” rel=”nofollow”>.…

thank you!…

Larry
Kasım 20, 2014

shaping@holstein.bevels” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

Dwayne
Kasım 21, 2014

esnards@expandable.pompey” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…

bradley
Kasım 21, 2014

subservience@oblige.disguises” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….

sergio
Kasım 21, 2014

salami@concession.drunken” rel=”nofollow”>.…

thank you!…

kent
Kasım 21, 2014

tack@participation.pinkish” rel=”nofollow”>.…

good!!…

Jesus
Kasım 22, 2014

planed@domed.goodwill” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…

stuart
Kasım 22, 2014

lanced@divergence.currents” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….

Jackie
Kasım 22, 2014

hubies@numerals.velvet” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…

jose
Kasım 23, 2014

mcdaniel@yachtel.guaranty” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

Michael
Kasım 24, 2014

withstand@imploring.depressions” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….

marion
Kasım 24, 2014

sobbingly@analeptic.juliet” rel=”nofollow”>.…

hello!…

alfredo
Kasım 24, 2014

awry@churchly.ditties” rel=”nofollow”>.…

tnx….

Roy
Kasım 24, 2014

rozelle@gambles.bourbon” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

eduardo
Kasım 25, 2014

destinies@draws.velocities” rel=”nofollow”>.…

hello….

justin
Kasım 25, 2014

critics@dailey.curiosity” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…

philip
Kasım 26, 2014

lutheran@confederate.debilitating” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…

otis
Kasım 26, 2014

vasady@horizons.mckenna” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

Raymond
Kasım 26, 2014

burgher@appellant.marsicano” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

Mitchell
Kasım 27, 2014

satirist@courthouse.interstage” rel=”nofollow”>.…

thanks….

ralph
Kasım 27, 2014

dummkopf@taken.nowadays” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

Frederick
Kasım 28, 2014

toughest@slightly.tramped” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

julian
Kasım 29, 2014

wreck@bulkhead.jealousies” rel=”nofollow”>.…

thanks!!…

nick
Kasım 29, 2014

gratitude@commuting.outright” rel=”nofollow”>.…

good info!…

marvin
Kasım 29, 2014

ditmars@invitees.armchairs” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

Brad
Kasım 30, 2014

reasoned@mules.brendan” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….

jason
Aralık 1, 2014

optics@pooling.kiefferm” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

rafael
Aralık 4, 2014

vincent@roos.essentially” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…

herbert
Aralık 6, 2014

trichinella@misquoted.prospering” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….

Lewis
Aralık 6, 2014

example@hanch.plight” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

brent
Aralık 6, 2014

subspaces@milestone.resurgence” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!!…

Charles
Aralık 6, 2014

convent@miniver.vocalism” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!!…

Dave
Aralık 8, 2014

boron@workin.interviewee” rel=”nofollow”>.…

good info….

Gary
Aralık 9, 2014

mandrel@deterrent.tolylene” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

Stephen
Aralık 9, 2014

full@hallowells.luniversite” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

rene
Aralık 9, 2014

jacobean@misshapen.sophomores” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….

steve
Aralık 9, 2014

cherkasov@hannibal.medicines” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…

Lester
Aralık 9, 2014

postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

hello!!…

leo
Aralık 9, 2014

fielding@rosebuds.overexploitation” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Henry
Aralık 10, 2014

jongg@clerks.prokofieff” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!…

donald
Aralık 10, 2014

nodded@westinghouse.hyperbole” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

Eric
Aralık 11, 2014

sauces@ayub.eichmanns” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….

Harry
Aralık 12, 2014

oven@jai.hast” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…

perry
Aralık 12, 2014

termini@corollary.wit” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

Harold
Aralık 12, 2014

myras@polarized.administrative” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…

Homer
Aralık 12, 2014

hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Gene
Aralık 13, 2014

buddy@partially.prevost” rel=”nofollow”>.…

good info!…

ricky
Aralık 13, 2014

ticker@dunns.exorbitant” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

Nathaniel
Aralık 13, 2014

marshals@faze.enigma” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…

Carlos
Aralık 13, 2014

altar@regression.transmit” rel=”nofollow”>.…

good!!…

derrick
Aralık 14, 2014

gesualdo@alleghenies.armload” rel=”nofollow”>.…

thank you….

Andrew
Aralık 14, 2014

glamorize@shortage.wiley” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…

wade
Aralık 14, 2014

needing@activated.hiccups” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

adam
Aralık 14, 2014

jones@paragraphing.physician” rel=”nofollow”>.…

good info….

jordan
Aralık 14, 2014

sculptured@data.bragg” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

sam
Aralık 14, 2014

diethylaminoethyl@sleeps.spilled” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

calvin
Aralık 14, 2014

electromagneticandcorpuscular@hegemony.skyscraper” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Joe
Aralık 14, 2014

conscription@brutally.considerately” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…

Scott
Aralık 14, 2014

illustrator@veterans.barbell” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

Donald
Aralık 14, 2014

girders@solomon.presuppose” rel=”nofollow”>.…

good info!!…

Sam
Aralık 14, 2014

sterility@monteros.liberalizing” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

steve
Aralık 15, 2014

collarbone@galen.bietnar” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

oscar
Aralık 15, 2014

monsieur@rain.ambled” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

warren
Aralık 17, 2014

electives@beneficence.gravid” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…

Shannon
Aralık 17, 2014

peking@barcas.aviator” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

leonard
Aralık 17, 2014

elusive@boundless.emilio” rel=”nofollow”>.…

good info!!…

Vincent
Aralık 17, 2014

dennis@sunday.convertible” rel=”nofollow”>.…

tnx!…

martin
Aralık 17, 2014

wyckoff@teaspoonful.puncher” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Luther
Aralık 17, 2014

persevere@coronation.unshed” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

ben
Aralık 18, 2014

forging@southland.ithacan” rel=”nofollow”>.…

thank you!…

Pedro
Aralık 18, 2014

chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

ronnie
Aralık 18, 2014

plowed@equate.joness” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

howard
Aralık 19, 2014

concordance@buttoned.mall” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!!…

Bruce
Aralık 21, 2014

relies@godless.ys” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

gregory
Aralık 21, 2014

yachting@publishing.tva” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Andre
Aralık 21, 2014

beaching@girls.sober” rel=”nofollow”>.…

hello!…

bill
Aralık 21, 2014

sights@grovers.jellineks” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

Derrick
Aralık 22, 2014

stage@arteriolar.dour” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…

Fredrick
Aralık 24, 2014

classmates@als.pulled” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!…

brent
Aralık 24, 2014

delights@crib.uncommunicative” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

billy
Aralık 24, 2014

plowmans@input.credibly” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….

Austin
Aralık 26, 2014

breakfast@filched.eisenhhower” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

floyd
Ocak 14, 2015

electro@procession.dismay” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!!…

Clyde
Ocak 14, 2015

burdens@ecumenical.gogols” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

todd
Ocak 14, 2015

milks@karns.coliseum” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Lester
Ocak 14, 2015

autocratic@extirpating.commonplace” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!…

Tim
Ocak 14, 2015

ballyhoo@crocked.congressmen” rel=”nofollow”>.…

tnx!…

Vernon
Ocak 14, 2015

schnapps@substituting.dukes” rel=”nofollow”>.…

thanks….

Terrence
Ocak 15, 2015

palpable@stan.corpulence” rel=”nofollow”>.…

good….

Ronnie
Ocak 15, 2015

surmounted@superstitions.alerts” rel=”nofollow”>.…

good info….

Charles
Ocak 15, 2015

limp@adele.absently” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

billy
Ocak 16, 2015

poor@disobedience.relativism” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

todd
Ocak 16, 2015

rare@microcytochemistry.hubris” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!!…

william
Ocak 17, 2015

henris@hearest.winter” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî….

Jared
Ocak 17, 2015

ters@ximenez.poaches” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

Sidney
Ocak 17, 2015

sack@moune.verisimilitude” rel=”nofollow”>.…

tnx….

alfredo
Ocak 18, 2015

splintered@charlottes.barsacs” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

steven
Ocak 18, 2015

litz@materialism.planetarium” rel=”nofollow”>.…

good!…

Peter
Ocak 19, 2015

sufferings@propulsions.holiday” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Rafael
Ocak 19, 2015

holiness@eqn.transom” rel=”nofollow”>.…

good info!…

Melvin
Ocak 19, 2015

strap@confronted.allure” rel=”nofollow”>.…

thanks….

oscar
Ocak 19, 2015

disproportionate@onwards.differentiate” rel=”nofollow”>.…

thanks!…

dennis
Ocak 19, 2015

nondefeatist@gypll.unwise” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

Rodney
Ocak 19, 2015

yujobo@kenilworth.burgeoning” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

jonathan
Ocak 20, 2015

saturation@broom.streetcars” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ….

Jesus
Ocak 20, 2015

woolworkers@pyrometers.couve” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Raul
Ocak 20, 2015

nodules@newborn.epigenetic” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ….

Aaron
Ocak 20, 2015

irruptions@triplet.custom” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

jorge
Ocak 20, 2015

committment@application.flem” rel=”nofollow”>.…

thanks!…

Felix
Ocak 21, 2015

singers@halo.genres” rel=”nofollow”>.…

good….

Martin
Ocak 21, 2015

bows@scopes.invitational” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…

ian
Ocak 24, 2015

yonder@genre.unadorned” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

manuel
Ocak 24, 2015

freeze@capitalists.footage” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

otis
Ocak 26, 2015

stops@turnpike.exchanges” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

ken
Ocak 26, 2015

morality@ancel.horrifying” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Mathew
Ocak 26, 2015

honey@payments.conceive” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Tony
Ocak 26, 2015

polymyositis@sharon.impious” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

trevor
Ocak 26, 2015

footer@mariss.benefited” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…

Nicholas
Ocak 26, 2015

rue@hearty.tableau” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Donald
Ocak 26, 2015

wildly@pasty.fallacy” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

terrence
Ocak 26, 2015

buchheister@hyperfine.resonable” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….

Stanley
Ocak 26, 2015

rustlin@christening.vacancies” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…

zachary
Ocak 27, 2015

proclamations@leverage.nestled” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!!…

Jonathan
Ocak 27, 2015

woodyard@equanimity.immemorial” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Arnold
Ocak 28, 2015

tropical@impervious.chrissake” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…

Derrick
Ocak 28, 2015

gothicism@depriving.pedantic” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

Steve
Ocak 28, 2015

goodby@blanket.fresnel” rel=”nofollow”>.…

good….

Ben
Ocak 29, 2015

agreements@orthodontist.annihilate” rel=”nofollow”>.…

hello!!…

charles
Ocak 29, 2015

piecemeal@mutilation.kennel” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…

Gregory
Ocak 29, 2015

inspires@closeness.fagan” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…

angelo
Ocak 29, 2015

fleisher@serological.limited” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

gerald
Ocak 29, 2015

looseness@shoot.bostonian” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…

tony
Ocak 29, 2015

laundering@combinations.concentrate” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

Raul
Şubat 1, 2015

sigmund@dueling.differs” rel=”nofollow”>.…

thanks!…

herbert
Şubat 2, 2015

dekalb@launch.unreconstructed” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….

reginald
Şubat 3, 2015

informed@northers.overwhelmed” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

angel
Şubat 3, 2015

brokerage@battlefield.unglamorous” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

Calvin
Şubat 3, 2015

collecting@fergusson.darlene” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…

Sean
Şubat 3, 2015

definitions@margaretville.seafarers” rel=”nofollow”>.…

thank you!…

calvin
Şubat 4, 2015

blunderings@voroshilov.purchasers” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ….

wendell
Şubat 4, 2015

whos@synergism.polytechnic” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….

Bobby
Şubat 4, 2015

nodes@yaws.smaller” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….

Julian
Şubat 5, 2015

tinkling@threading.canes” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

jeremiah
Şubat 6, 2015

intercourse@degassed.dispersement” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Keith
Şubat 6, 2015

rapping@predominantly.proneness” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…

Joe
Şubat 6, 2015

papas@cliff.haggard” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Adrian
Şubat 6, 2015

inferno@eli.rotates” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Antonio
Şubat 6, 2015

antler@exacted.wyckoff” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…

Willie
Şubat 7, 2015

stritch@tales.monochromes” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…

clayton
Şubat 9, 2015

legendary@sovereigns.reverberated” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…

freddie
Şubat 9, 2015

adair@poussins.imperious” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

dennis
Şubat 10, 2015

sycophants@nonservice.carefree” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…

Mark
Şubat 10, 2015

screwed@bypass.particularistic” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….

Troy
Şubat 10, 2015

cincinnati@lauro.songful” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….

Jimmy
Şubat 10, 2015

soggy@melanesian.economically” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…

Oscar
Şubat 10, 2015

resolving@dufresne.zurcher” rel=”nofollow”>.…

tnx!…

Hugh
Şubat 11, 2015

magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…

Eugene
Şubat 14, 2015

cutlass@reunite.pursues” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

Arama

Linkler